O nama

Poduzeće MAKSIM TRADE ENERGIJA  d.o.o. (skraćeno MTE) osnovano je 2010. godine sa svrhom ulaganja u izgradnju kogeneracijskog postrojenja na šumsku biomasu.

Iza cijelog projekta stoje norveški investitori koji su prepoznali mogućnosti i vrijednost ulaganja vezanih uz obnovljive izvore energije.

Osnovna djelatnost poduzeća MTE bit će proizvodnja električne i toplinske energije.

Bruto električna snaga planira se na nivou od cca 1.2 MW, toplinska snaga snaga planira se na nivou od cca 4.5 MW. Djelatnost će se odvijati na lokaciji Poduzetničke zone Žakanje.