Proizvodnja

Sukladno Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske do 2020. godine, jedan od osnovnih prioriteta  predstavlja proizvodnja energije iz obnovljivih izvora.

Projekt izgradnje kogeneracijske energane na šumsku biomasu u kojoj se proizvodi električna energija i toplinska energija, uz visok stupanj djelovanja, slije ovaj osnovni pravac zacrtan u Strategiji.


Navedeni projekat upravo potiče korištenje obnovljivih izvora energije tj. Šumske biomase.


Kogeneracijska energana kao osnovnu sirovinu koristi gotovu sječku dobivenu iz šumske biomase. Električna energija predaje se u HEP-ovu električnu mrežu dok se toplinska energija koristi za sušenje drvene mase u susjednom postrojenju Bio Peleti Energija d.o.o. za proizvodnju peleta.